Zasebnost in piškotki

Namen politike zasebnosti je seznanitev uporabnikov spletne strani Kookidi (www.kookidi.com) v lasti podjetja Kookidi, spletna prodaja, Manca Pavlin, s. p., z nameni in podlago za obdelovanje njihovih osebnih podatkov s strani podjetja Kookidi in s seznanitvijo njihovih pravic.

Podatki o podjetju:

Kookidi, spletna prodaja, Manca Pavlin, s. p.
Soška cesta 12 A
5250 Solkan
Telefon: 00386 51 225 025
Elektronski naslov: info@kookidi.com

Ta politika zasebnosti velja za vsakogar, ki se skladno s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine Kookidi šteje za uporabnika ter za celotno spletno stran podjetja Kookidi, vključno z njenimi podstranmi.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno stran Kookidi (v nadaljevanju: uporabnik).

Aktivnosti podjetja Kookidi so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s to politiko zasebnosti in piškotkov, je podjetje Kookidi.

Kakšne osebne podatke obdelujemo?

Za potrebe poslovanja Kookidi zbira naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov in kraj bivanja,
 • naslov elektronske pošte,
 • kontaktno telefonsko številko,
 • naziv podjetja,
 • naslov podjetja,
 • ID za DDV podjetja,
 • ter ostale podatke, ki jih uporabnik vnese v relevantne obrazce na spletni strani.

Z registracijo na spletni strani Kookidi in/ali oddajo spletnega naročila na spletni strani Kookidi uporabnik izrecno soglaša, da lahko Kookidi pridobljene osebne podatke, ki jih je uporabnik posredoval podjetju Kookidi za namene izpolnitve kupoprodajne pogodbe, uporabi tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja Kookidi ter za potrebe z neposrednim trženjem povezane statistične in tržne analize, marketinško profiliranje in segmentacijo.

Preklic soglasja za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte uporabnik uredi:

 • s posredovanjem povratne elektronske pošte, kot odgovor na konkretno elektronsko sporočilo, ki ga ob vsakokratni izvedbi neposrednega trženja prejme s strani Kookidi;
 • z izpolnitvijo spletnega obrazca, povezava do katerega je navedena v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga ob izvedbi neposrednega trženja prejme s strani Kookidi; in/ali
 • s pisno zahtevo na elektronski naslov info@kookidi.com.

O možnosti preklica soglasja za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte je uporabnik v vsakem elektronskem sporočilu ustrezno obveščen. Željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo Kookidi izrecno spoštoval.

Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

Kookidi zbira in obdeluje osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • zakona in pogodbenih odnosov,
 • zakonitega interesa,
 • privolitve,
 • pogodbe.

Obdelava na podlagi zakona in pogodbenih odnosov

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe s Kookidi, ali zakonska obveznost, mora uporabnik zagotoviti osebne podatke; v primeru, da osebnih podatkov uporabnik ne zagotovi, s Kookidi ne more skleniti pogodbe, prav tako mu Kookidi ne more izvesti storitev oziroma dobaviti izdelkov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.

Za ta namen Kookidi zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov in kraj bivanja, naslov elektronske pošte, kontaktno telefonsko številko, ime in priimek zastopnika pravne osebe, naziv pravne osebe, naslov pravne osebe, ID za DDV podjetja ter ostale podatke, ki jih uporabnik vnese v relevantna polja pred oddajo naročila.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Kookidi lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitih interesov, za katere si Kookidi prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa Kookidi vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Podrobnejša obrazložitev

V podjetju Kookidi izvajamo splošno statistično obdelavo podatkov o kupcih in njihovih naročilih ter potencialnih kupcih (kontaktih), na podlagi katere izvajamo interne analize prodaje, ponovnih nakupov in agregatnega obnašanja kupcev ter spremljamo in optimiziramo svojo poslovno učinkovitost in optimiziramo svoje oglaševanje, in sicer:

 • spremljamo prodajo po naših prodajnih kanalih,
 • spremljamo, koliko kupcev izvaja ponovne nakupe, kako hitro in v kolikšni vrednosti,
 • spremljamo splošne statistične prodajne podatke, kot so povprečna vrednost košarice, število izdelkov na naročilu in podobno,
 • spremljamo odzive na elektronsko pošto, SMS sporočila, telefonske klice in različna oglasna sporočila (spletni oglasi) in na podlagi tega optimiziramo svoje oglaševanje (se odločamo kaj, kje, komu in kako oglaševati).

V podjetju Kookidi na podlagi svojega zakonitega interesa potencialnim kupcem, ki so v nakupovalno košarico dodali izbrane izdelke, a nakupa niso zaključili, občasno pošljemo elektronska sporočila vezana na njihov nezaključen nakup, s ciljem poskusa zaključitve nakupa oziroma nudenjem pomoči in informacij v zvezi s tem.

V okviru osnovnega prilagojenega komuniciranja (preko elektronske pošte, SMS-a, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) skušamo v podjetju Kookidi uporabnikom predstaviti ustrezne ponudbe, popuste in druge vsebine, ki bi jim bile lahko zanimive na podlagi njihovih preteklih interakcij s podjetjem Kookidi.

Za ta namen Kookidi zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov in kraj bivanja, naslov elektronske pošte, kontaktno telefonsko številko, ime in priimek zastopnika pravne osebe, naziv pravne osebe, naslov pravne osebe, ID za DDV podjetja ter ostale podatke, ki jih uporabnik vnese v relevantna polja pred oddajo naročila, zgodovino nakupov uporabnika (kupljeni izdelki, čas nakupa, število nakupov), enostavno obravnavanje obnašanja na spletni strani Kookidi, odzivi uporabnika (odprtje sporočila, klik na povezavo, nakup) na različna sporočila, ki mu jih pošilja Kookidi.

Če tega uporabnik ne želi, lahko s pisno zahtevo na elektronski naslov info@kookidi.com kadarkoli zahteva prekinitev tovrstne obdelave podatkov.

Obdelava na podlagi uporabnikove privolitve

Kookidi zbira in obdeluje osebne podatke uporabnika za namene:

 • povabil na dogodke,
 • pošiljanje komercialnih ponudb in drugih vsebin preko elektronske pošte, SMS sporočil, navadne pošte ali telefonskih klicev ter socialnih omrežij (Facebook, Instagram, Tiktok), kadar za to ni druge podlage in s tem uporabnik soglaša,
 • pripravo in pošiljanje personaliziranih e-novic, če je uporabnik nanje naročen,
 • sodelovanje v nagradnih igrah,
 • vse ostale namene, za katere se uporabnik specifično strinja pri sodelovanju s Kookidi.

Za ta namen Kookidi zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov in kraj bivanja, naslov elektronske pošte, kontaktno telefonsko številko, ime in priimek zastopnika pravne osebe, naziv pravne osebe, naslov pravne osebe, ID za DDV podjetja ter ostale podatke, ki jih uporabnik vnese v relevantna polja pred oddajo naročila, zgodovino nakupov uporabnika (kupljeni izdelki, čas nakupa, število nakupov), enostavno obravnavanje obnašanja na spletni strani Kookidi, odzivi uporabnika (odprtje sporočila, klik na povezavo, nakup) na različna sporočila, ki mu jih pošilja Kookidi.

Obdelava na podlagi pogodbe

Kot uporabnik ste seznanjeni in soglašate, da lahko Kookidi posamezna opravila v zvezi z vašimi osebnimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu Kookidi, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje Kookidi so:

 • računovodski servis,
 • odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja,
 • ponudniki obdelave podatkov in analitike,
 • vzdrževalci IT sistemov,
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil,
 • ponudniki plačilnih sistemov,
 • ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s kupci,
 • ponudniki rešitev za spletno oglaševanje,
 • ponudniki storitev marketinga,
 • ponudniki pošiljanja sms sporočil,
 • ponudniki programskih rešitev,
 • ponudniki logističnih storitev,
 • dostavne službe.

Podjetje Kookidi ne bo posredovalo osebnih podatkov uporabnika tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Hramba osebnih podatkov in obdobje obdelave

Podjetje Kookidi osebne podatke hrani na strežnikih ponudnikov storitev v oblaku, ki se nahajajo tudi izven Slovenije.

Osebne podatke, ki jih Kookidi obdeluje na podlagi zakona, Kookidi hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Tiste osebne podatke, ki jih Kookidi obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s uporabnikom, Kookidi hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med uporabnikom in Kookidi do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Kookidi podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih Kookidi obdeluje na podlagi osebne privolitve posameznika ali zakonitega interesa, Kookidi hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Kookidi take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

V kolikor bi prenehal namen, za katerega so bili osebni podatki pridobljeni, podjetje Kookidi  zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbriše.

Varstvo osebnih podatkov

Vse posredovane informacije so varovane pred vdorom tretjih oseb, kar uporabniku zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje s Kookidi. Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih Kookidi dobi o uporabniku, kadar obišče in uporabi spletno stran www.kookidi.com, oziroma ko na spletni strani izvede druge aktivnosti. Kookidi si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Osebni podatki uporabnika so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem. Kookidi za varstvo poskrbi z različnimi ukrepi in informacijski mehanizmi, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletne strani in varnost prenosa podatkov na njej.

Svoboda izbire

Informacije, ki jih o sebi posredujejo uporabniki, nadzorujejo oni. Če se odločijo, da njihovih podatkov Kookidi ne bodo posredovali, potem do nekaterih mest oziroma funkcij na spletni strani ne bodo mogli dostopati.

V primeru, da se spremenijo osebni podatki uporabnika (poštna številka, e-naslov, fizični naslov, telefonska številka itd.), prosimo, da nas o spremembah obvesti na elektronski naslov: info@kookidi.com.

Mladoletne osebe

Kookidi močno priporoča vsem staršem in skrbnikom, da naučijo svoje otroke in oskrbovance varnega in odgovornega ravnanja z osebnimi podatki na medmrežju. Mladoletne osebe ne bi smele prenašati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani brez dovoljenja staršev ali skrbnikov. Podjetje Kookidi ne bo nikoli zavestno zbiralo osebnih podatkov od oseb, za katere bi bilo seznanjeno, da so mladoletne.

Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima uporabnik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, pravico pa ima tudi zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da podjetje Kookidi o tem obvesti pisno po pošti na naslov Soška cesta 12a, 5250 Solkan, Slovenija, EU ali preko elektronske pošte info@kookidi.com. Na navedeni naslov lahko uporabnik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Uporabnik lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo podjetje Kookidi ravnalo v skladu z veljavno zakonodajo in nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestilo, prav tako bo s tem seznanilo pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

Piškotki

Kaj so piškotki in zakaj jih spletna stran potrebuje?

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se prenese na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletne strani in običajno vsebuje:

 • ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek,
 • življenjsko dobo piškotka,
 • vrednost – navadno naključno generirano edinstveno število.

Sam piškotek ne vsebuje ali zbira informacij. Če pa ga prebere strežnik skupaj s spletnim brskalnikom, je to lahko spletnemu mestu v pomoč pri izvajanju uporabniku prijaznejših storitev – na primer tako, da se spomni prejšnjih nakupov ali podatkov o uporabnikovem računu. Samo strežnik, ki je poslal piškotek, lahko prebere in uporablja ta piškotek. Na spletnem mestu, vrednem zaupanja, lahko tako piškotki obogatijo izkušnjo. Lahko pa so piškotki uporabljeni tudi na načine, ki pomenijo poseg v uporabnikovo zasebnost. Piškotki so lahko shranjeni različno dolgo, le za trajanje seje brskanja ali pa veliko dlje.

Končne določbe

Z uporabo spletne strani in spletne trgovine Kookidi, uporabnik potrjuje, da sprejema, razume in soglaša s celotno vsebino te predmetne politike Zasebnosti in Piškotkov.

Kookidi bo obvestil uporabnike o spremembah predmetne politike Zasebnosti in Piškotkov na običajno zanesljiv način (z objavo na spletni strani). Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Šteje se, da uporabnik sprejema, razume in soglaša s spremembami politike Zasebnosti in Piškotkov, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo spletne strani in spletne trgovine Kookidi.

Predmetna politika Zasebnosti in Piškotkov začne veljati 3. 3. 2021.

Updating…
 • V košarici ni izdelkov.